1. Cô giáo: Cao Thị Kim Anh
 2. Cô giáo: Phạm Lan Anh
 3. Thầy giáo: Kiều Kim Ánh
 4. Cô giáo: Kiều Ngọc Diệp
 5. Cô giáo: Lê Thị Diễm Hằng
 6. Cô giáo: Đặng Thúy Kiều
 7. Cô giáo: Lê Thị Lựu
 8. Cô giáo: Hoàng Thu Ngoan
 9. Cô giáo: Nguyễn Thị Ngọc Tâm
 10. Thầy giáo: Bùi Đăng Trình
 11. Cô giáo: Nguyễn Thị Anh Vân
 12. Cô giáo: Nguyễn Bích Vân