QUY TRÌNH TUYỂN SINH

 

  1. Điền các thông tin cá nhân cho học sinh và phụ huynh qua mục Đăng ký học tiếng Việt trên trang hoctiengviet.net.
  2. Nhà trường sẻ gửi thông báo (hoặc liên lạc qua điện thoại) đến phụ huynh các thông tin về : lớp học, giáo viên phụ trách, ID zoom, tên đăng nhập và mật khẩu vào nền tảng trực tuyến của trường.
  3. Học sinh có thể học thử từ 3 đến 4 tuần. Khi quyết định tiếp tục học, thì thanh toán học phí cho nhà trường. Học phí có thể nạp cả năm, hoặc theo từng học kỳ. Học phí đã thanh toán không được hoàn trả lại.
  4. Học sinh làm quen với môi trường học tập và các hoạt động học tập ở trường.